Correctie clip

De correctie clip heeft een driepunts bevestiging waardoor de clip op de juiste plaats blijft zitten, wat zorgt voor een optimaal zicht. De clip is volledig omrand wat maakt dat het éénvoudig is om er correctieglazen (-6dpt tot +6dpt) in te plaatsen.

Monteer de zonnelens

Plaats de lens voor het sportframe zoals afgebeeld op de foto en druk deze vast.

Demonteer de zonnelens

Klap de zonnelens omhoog en verwijder hem door deze met een opwaartse beweging er af te halen.